MPR Kontakt Icon
MPR Suche
MPR Close
Schließen
Zurück

your one-stop certification solution!

Batterijafvalbeheer en EPR

Om een veilige en milieuvriendelijke verwerking van afgedankte batterijen in India te garanderen, heeft het Ministerie van Milieu, Bosbouw en Klimaatverandering een kennisgeving gepubliceerd met de titel “Battery Waste Management Rules, 2022”. De nieuwe regels vervangen de Batteries (Management and Handling) Rules, 2001.

indien-ministry-of-environment-central-pollution-control-board-logo

Central Pollution Control Board

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Government of India

Inleiding en toepassingsgebied van de verordening

Fabrikanten, distributeurs, consumenten en organisaties die betrokken zijn bij het inzamelen, scheiden, transporteren, opwerken en recyclen van afgedankte batterijen vallen onder deze regelgeving. De voorschriften zijn van toepassing op alle soorten batterijen, ongeacht hun chemische samenstelling, vorm, volume, gewicht, materiaalsamenstelling en gebruik, met inbegrip van batterijen voor elektrische voertuigen, draagbare batterijen, autobatterijen en industriële batterijen.

Een gecentraliseerd online portaal zal beschikbaar zijn voor registratie onder de Battery Waste Management Rules. Het zal ook een mechanisme mogelijk maken voor de uitwisseling van EPR-certificaten (Extended Producer Responsibility) tussen producenten en recycleerders/verwerkers om te voldoen aan de verplichtingen van producenten.

De nieuwe regelgeving schrijft een minimumpercentage voor de terugwinning van materialen uit gebruikte batterijen voor en verplicht ook het gebruik van een bepaald aantal gerecyclede materialen bij de productie van nieuwe batterijen. Deze regels voor batterijen zullen er ongetwijfeld voor zorgen dat de visie van de Indiase overheid om een circulaire economie te bevorderen volledig wordt gerealiseerd, waarbij EPR verplicht wordt voor alle belanghebbenden.

De Central Pollution Control Board (CPCB) in India eist een milieuvergoeding van de fabrikanten die niet voldoen aan hun doelstellingen, verantwoordelijkheden en verplichtingen in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zoals vastgelegd in deze regels.

EPR (Extended Producer Responsibility)

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid houdt in dat elke producent van elektrische en elektronische apparatuur verantwoordelijk is voor het kanaliseren van e-afval om te zorgen voor een milieuverantwoord beheer van dit afval. Een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid kan de invoering van een terugnamesysteem, de oprichting van terugnamepunten of overeenkomsten met erkende ontmantelingsbedrijven of recyclingbedrijven omvatten.

De fabrikant kan hier individueel of samen met organisaties voor producentenverantwoordelijkheid actie ondernemen.

EPR-portaal voor beheer van elektronisch afval

In India is er een EPR-portaal voor elektronisch afval (Portal for Grant of EPR Authorisation and PRO Registration Under E-Waste (Management) Rules).

De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) van fabrikanten wordt geregeld door de afgifte van een EPR-vergunning. Om een EPR-vergunning te verkrijgen, moeten de hieronder gedefinieerde fabrikanten formulier 1 van de bovengenoemde voorschriften indienen bij de CPCB (Central Pollution Control Board). Dit online systeem voor het beheer van elektronisch afval is een online portaal waarmee fabrikanten die een aanvraag indienen online een EPR-vergunning kunnen aanvragen. Deze module is een EPR-toepassingsmodule die beperkt is tot het online indienen van aanvragen en het afgeven van EPR-vergunningen. Alle betrokken partijen, zoals fabrikanten, PRO’s, ontmantelingsbedrijven, recycleerders en opwerkingsbedrijven, moeten zich in dit systeem registreren. Transporteurs en inzamelpunten/centra worden in dit systeem geregistreerd door fabrikanten, PRO’s, demontagebedrijven, recycleerders en opwerkingsbedrijven.

Wie telt als fabrikant?

Onder fabrikant wordt verstaan eenieder die ongeacht de verkooptechniek, zoals distributeur, detailhandelaar, e-kleinhandelaar enz. elektrische en elektronische apparatuur en onderdelen of verbruiksgoederen of onderdelen of reserveonderdelen daarvan onder zijn eigen merk verkoopt of elektrische en elektronische apparatuur en onderdelen of verbruiksgoederen of onderdelen of reserveonderdelen daarvan die onder zijn eigen merk zijn geassembleerd en door andere fabrikanten of leveranciers zijn geproduceerd, te koop aanbiedt of ingevoerde elektrische en elektronische apparatuur en onderdelen of verbruiksgoederen of onderdelen of reserveonderdelen daarvan te koop aanbiedt.

Volgens de publicatie in het Publicatieblad vallen producenten, distributeurs, consumenten en alle organisaties die betrokken zijn bij het inzamelen, scheiden, vervoeren, verwerken en recyclen van afgedankte batterijen onder deze verordening. Op basis van eerdere CPCB-regelgeving is een buitenlandse fabrikant niet geautoriseerd als aanvrager. De autoriteit vereist een Indiaas bedrijf als centraal punt om de administratie te controleren. Daarom is het zeer waarschijnlijk dat alleen importeurs/merken/fabrikanten met een aanwezigheid in het land in aanmerking komen als aanvragers voor de Battery Waste Management Regulation.

Een gecentraliseerd online portaal van de Central Pollution Control Board (CPCB) is beschikbaar voor registratie. Naast batterijen moet ook elektronisch afval op het portaal worden geregistreerd.

Naast de opname van 85 nieuwe EEA-producten is het portaal ook herzien om te voldoen aan de nieuwe SOP voor e-waste management. Het zal ook een mechanisme mogelijk maken voor de uitwisseling van EPR-certificaten (Extended Producer Responsibility) tussen producenten en recycleerders/verwerkers om aan de verplichtingen van producenten te voldoen. Alle belanghebbenden, waaronder recycleerders, importeurs, producenten en fabrikanten, moeten zich via het online portaal registreren om het certificaat voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) van de Central Pollution Control Board (CPCB) te verkrijgen.

Let in dit verband op de volgende punten:

  • Meer dan 85 nieuwe productcategorieën zijn opgenomen in de regelgeving voor elektronisch afval, waaronder een breed scala aan consumenten-, huishoudelijke, laboratorium-, telecom-, medische en industriële apparatuur.
  • De tijdelijke versoepeling wordt verlengd tot 30 juni 2023 voor de inklaring van geïmporteerde zendingen van aangemelde elektrische en elektronische apparatuur zonder verplichte EPR-certificaten op basis van de indiening van de door het CPCB vrijgegeven verbintenisverklaring.
  • Na 30 juni 2023 worden zendingen alleen vrijgegeven op vertoon van het door het CPCB afgegeven EPR-certificaat.

Neem contact met ons op als u technische hulp nodig hebt bij het verkrijgen van een EPR-certificaat voor de categorie die op u van toepassing is, inclusief het halen van de recyclingdoelstellingen via erkende recyclingbureaus.

Onder de volgende link vindt u gerelateerde informatie over e-mobiliteit in India en de bijbehorende vergunningsvereisten.

Your One-Stop Certification Solution.

Ons complete pakket voor productcertificeringen in India.

Persoonlijk contact voor alle vragen over het beheer van batterijafval.

Voorbereiding van de toepassing

Overname van de communicatie met de CPCB (Central Pollution Control Board)

Plaatselijke vertegenwoordiger in India

Voorbereiding en ondersteuning voor de registratie van batterijafvalbeheer

Neem contact met ons op!

MPR India Certification – Betrouwbaar advies en implementatie van certificeringsprojecten wereldwijd.

Contact
T +49-69-2713769261