MPR Kontakt Icon
MPR Suche
MPR Close
Schließen
Zurück

Your one-stop certification solution!

Wat is PESO-Certificering?

indien-behoerde-petroleum-and-explosives-safety-organization-logo

De PESO-certificering staat voor Petroleum and Explosives Safety Organisation of India registratie en beschrijft het verplichte registratieprogramma voor de olie- en gasindustrie in India. De PESO-certificering heette voorheen het Chief Controller of Explosives (CCOE)-examen en is gebaseerd op de Explosives Act van 1884 en de Petroleum Act van 1934 en alle aanverwante wetten daarna, in het bijzonder de Explosives Rules van 2008 en de Petroleum Rules van 2002.

De PESO India goedkeuring is van toepassing op producten op de Indiase markt die met gassen werken, in de olie-industrie worden gebruikt of zeer corrosieve omgevingen moeten weerstaan. Dit geldt met name voor explosieveilige producten, drukvaten en producten voor de olie- en gasindustrie.

Welke producten vallen onder de PESO-certificering?

In principe kan een eenvoudig principe worden toegepast op explosieveilige producten: Alle producten die IECEx- of ATEX-certificering vereisen, vereisen ook een India PESO-certificering.

Daarnaast kan goedkeuring ook vereist zijn voor producten waarvoor ASME/PED/TPED-certificering verplicht is.

Een gedetailleerd overzicht van de te certificeren producten vind je in onze lijst met PESO-relevante producten. Naast de genoemde producten zijn ook elektrische apparaten die bijvoorbeeld bestand moeten zijn tegen corrosief zout water of zeer hete temperaturen onderworpen aan PESO-certificering. Goedkeuring kan ook vereist zijn voor producten in de waterstofsector, zoals elektrolysers, waterstofcontainers of brandstofcellen.

PESO-certificeringsproces

1

Er moeten actuele ATEX/IECEx-testrapporten beschikbaar zijn

2

Commerciële gegevens indienen

3

Beoordelen van aanvraagdocumenten en indienen van de aanvraag

4

Afgifte van het productcertificaat


In de meeste gevallen worden bestaande ATEX-, IECEx-, ASME-, PED- of TPED-certificaten en hun testrapporten erkend. Idealiter zijn de relevante documenten up-to-date met de nieuwste normen en bij voorkeur niet ouder dan 2 jaar. Voor ex-elektrische producten is de PESO-certificering over het algemeen beperkt tot een louter administratief proces van verificatie van documenten. De ervaring leert dat de omvang van de vereiste documenten relatief groot is, maar van project tot project kan variëren (ongeveer 30-50 documenten). In elk geval vraagt de autoriteit, naast de documenten die vereist zijn voor de aanvraag, ook informatie over de fabrikant, zijn Indiase vertegenwoordiger (AIR), de producten/onderdelen, de fabriek en commerciële informatie.

In complexere gevallen is ook een fabrieksinspectie vereist. Dit is vooral gebruikelijk voor drukapparatuur, waaronder veiligheidskleppen. Daarnaast kan de autoriteit in individuele gevallen ook om producttests in India vragen, bijvoorbeeld als er geen testrapporten beschikbaar zijn of als de ingediende documenten verouderd zijn.

Houd er rekening mee dat je, net als bij de meeste andere Indiase certificeringen, een lokale Indiase aanvrager (Authorised Indian Representative, AIR) nodig hebt. PESO stelt ook speciale eisen aan de Indiase vertegenwoordiger. Enerzijds moet de AIR technisch gekwalificeerd en opgeleid zijn voor uw product en anderzijds moet de AIR contractueel vastgelegd zijn voor minstens 5 jaar. De AIR kan via verschillende kanalen worden geleverd, bijvoorbeeld via uw eigen dochteronderneming of verkoopkantoor in India, maar ook via lokale importeurs of distributeurs.

Welke documenten zijn vereist voor de PESO-aanvraag?

 • anvraagformulier
 • IECEx- of ATEX-certificaten
 • Testrapporten van de certificaten
 • Technische tekeningen
 • Productlijst
 • Naam en adres van de Indiase vertegenwoordiger (AIR)
 • Uittreksel uit het handelsregister / officiële bedrijfsvergunning
 • Organisatieschema van het bedrijf inclusief verantwoordelijke contactpersonen voor PESO (kwaliteitsmanager en AIR)
 • Productbrochures en technische gegevensbladen van alle onderdelen
 • Verkoopcijfers voor de betreffende onderdelen van de afgelopen drie jaar
 • Jaarlijkse verkoopcijfers van de afgelopen drie jaar en verwachte verkoopcijfers voor India
 • Klantbeoordelingen voor de betrokken producten

PESO veranderingsmanagement

Productiebedrijven die voor een van hun producten een Indiase PESO-registratie hebben, moeten voldoen aan de toepasselijke Indiase regelgeving voor PESO-goedkeuring. De aanvrager verzekert de Indiase autoriteiten onder andere dat hij relevante wijzigingen tijdig zal aankondigen, aangezien deze van invloed kunnen zijn op de geldigheid van de PESO. Deze wijzigingen omvatten onder andere

 • Wijziging in het productontwerp
 • Verandering aan de structuur van het product
 • Wijzigingen aan een kernonderdeel (bijv. aan de sluitklep van een tank)
 • Wijziging in de grondstof
 • Wijzigingen aan de bestaande ATEX- of IECEx-certificaten of testrapporten

De relevante regelgeving stelt expliciet dat de verantwoordelijke certificeringsinstantie in elk individueel geval beslist of er een officieel wijzigingsverzoek moet worden ingediend en, zo ja, welke gevolgen de wijziging heeft voor de houder van het PESO-certificaat.

AIR (Authorized Indian Representative)

De aanvraag voor PESO-certificering moet altijd worden ingediend via de Authorised Indian Representative (AIR). Dit is een door de fabrikant gemachtigde vertegenwoordiger in India die optreedt als contactpersoon voor de autoriteiten en verantwoordelijk is voor het indienen van aanvragen.

MPR-diensten

Your One-Stop Certification Solution.

Ons complete pakket voor productcertificeringen in India.

Verduidelijking van de verplichting om producten te certificeren

Aanvraagvoorbereiding en communicatie met de autoriteiten

Voorziening van de verplichte plaatselijke vertegenwoordiger (erkende Indiase vertegenwoordiger AIR)

Voorbereiding en controle van de audit (indien vereist door de PESO)

Organisatie van de verlenging van je PESO-certificering

Informatie over productspecifieke wijzigingen in de regelgeving

Neem contact met ons op!

MPR India Certification – betrouwbaar advies en realisatie van certificeringsprojecten wereldwijd.

Download de gratis brochure over PESO-certificering!

Contact
T +49-69-2713769261

Overzicht PESO-certificering 

Geldigheid van het certificaat4-5 jaar
CertificeringsperiodeCa. 3-4 maanden na aanvraag
MarkeringGeen
Verplicht testen?Over het algemeen niet, IECEx/ATEX/ASME/PED/TPED-testrapporten zijn niet vereist.
Werksaudit erforderlich?Fabriekscontrole vereist?
Vertreter im LandVertegenwoordiger in het land
VernieuwingsprocesVerlenging moet worden aangevraagd voordat het certificaat verloopt. De geldigheidsperiode na verlenging is over het algemeen langer dan voor de initiële certificering.

Veelgestelde vragen over PESO-certificering

Hoe weet ik of mijn producten PESO-certificering nodig hebben?

Alle producten waarvoor IECEx-, ATEX-, ASME-, PED- of TPED-certificeringen vereist zijn, vereisen meestal ook een India PESO-certificering in India. Hiervoor zijn met name explosieveilige elektrische componenten vergunningsplichtig, evenals drukapparatuur. Op onze website vindt u een lijst met PESO-relevante producten.

Hoe lang duurt het PESO-certificeringsproces?

Zodra de aanvraag is ingediend, kan het proces normaal gesproken binnen 3-4 maanden worden voltooid.

Hoe lang is het PESO-certificaat geldig?

PESO-certificaten zijn 4-5 jaar geldig. De geldigheid loopt altijd tot 31 december van het vijfde jaar, d.w.z. als een certificaat op 1 januari is afgegeven, is het bijna precies 5 jaar geldig.

Als het echter in het midden van het jaar wordt uitgegeven, dan slechts 4,5 jaar, enzovoort.

Wat is de beste manier om je voor te bereiden op PESO-registratie?

Allereerst moet ervoor worden gezorgd dat IECEx/ATEX/ASME/PED/TPED-certificaten en de bijbehorende testrapporten beschikbaar zijn voor alle relevante onderdelen en componenten. Daarnaast moet er een bestelling zijn van een Indiase eindklant waaruit blijkt dat de te certificeren producten lokaal worden geïnstalleerd. Met betrekking tot het opstellen van de relevante aanvraagdocumenten bieden wij u volledige ondersteuning.

Wie komt in aanmerking om de Authorized Indian Representative (AIR) te leveren?

De AIR moet worden geleverd door een Indiaas bedrijf. Dit kan uw eigen dochteronderneming zijn, een lokaal verkoopkantoor, maar ook een importeur of distributeur.

In welke gevallen zijn fabrieksinspecties vereist?

Fabrieksinspecties zijn met name vereist voor puur mechanische producten, zoals kleppen of drukvaten. De autoriteit kan echter ook een audit van elektrische componenten eisen.

PESO-certificeringsvideo

Schakel cookies in om ingesloten YouTube-video’s mogelijk te maken. Meer informatie over gegevensbescherming bij de gegevensuitwisseling door het gebruik van de video’s en de mogelijkheid om de cookie-instellingen te wijzigen, vindt u op de pagina met het privacybeleid.