MPR Kontakt Icon
MPR Suche
MPR Close
Schließen
Zurück

your one-stop certification solution!

E-Mobiliteit voor India

elektromobilitaet-indien-zertifizierung-zulassung

E-mobiliteit in India wordt gekenmerkt door verschillende eisen waaraan de respectieve fabrikanten van voertuigen en onderdelen moeten voldoen. Voor fabrikanten van batterijen, zoals cellen en modules, werpen de Indiase normen en de eisen van voertuigfabrikanten tal van vragen op met betrekking tot kosten, processen, procedures en vereisten voor de markt in India.

Beheer van vereisten

MPR International ondersteunt bedrijven bij het herzien en beoordelen van e-mobility requirements management in India. Door onze ondersteuning op het gebied van regelgeving zorgen we ervoor dat u op de hoogte bent van alle laatste wijzigingen in de compliance van producten zoals batterijen, cellen, modules, packs en systemen. Wij ondersteunen u bij het evalueren van de vereisten uit uw specificaties met betrekking tot testen, registratie, certificering en monitoringverplichtingen en bieden u een overzicht van mogelijke ontwikkelingen en bijbehorende kosten. Een regelmatige beoordeling van de wettelijke en productspecifieke vereisten is noodzakelijk om gedurende de hele levenscyclus aan de vereisten te voldoen.

Producttesten voor batterijen

Om er zeker van te zijn dat het volledige voertuig voldoet aan de technische vereisten in India, moeten voertuigfabrikanten tijdens het registratieproces het bewijs van conformiteit van hun producten leveren in het technische beschrijvingsformulier. Hiervoor zijn geaccrediteerde testrapporten nodig. MPR werkt nauw samen met verschillende geaccrediteerde laboratoria en biedt een uitgebreide reeks testen om aan de conformiteitseisen van uw producten te voldoen.

Testen van batterijen
Voertuig- en batterijfabrikanten moeten bewijzen voorleggen van tests op cel- en moduleniveau.

Cellen
Cellen voor tractie-/aandrijfbatterijen moeten worden getest en gecertificeerd volgens norm IS 16893 deel 2 en deel 3.

Module
Afhankelijk van de voertuigtoepassing moeten complete modules worden getest en gecertificeerd in overeenstemming met de standaard AIS 038 of AIS 156:

  • Accu’s voor aandrijving op 4 wielen (categorie M & N) volgens standaard AIS 038 Rev 2
    Aandrijfbatterijen voor 2 wielen/ 3 wielen (categorie L)
    volgens standaard AIS 156

Certificering

Tractie-/aandrijfaccu’s in elektrische voertuigen moeten gecertificeerd zijn volgens de AIS 038 Rev 2 of AIS 156 normen (zie tabel). Daarnaast moeten de cellen van de batterijmodules afzonderlijk worden gecertificeerd in overeenstemming met IS 16893 deel 2 en 3.

Hier vind je meer informatie over AIS certificering voor automobielproducten voor India.

Overzicht van normen die van toepassing zijn op batterijen in India

Type batterijStandaard
Accu voor voertuigen met verbrandingsmotor (12 V of 24 V systeem)Er is geen verplichte certificering in India
Tractiebatterijen voor 4 wielenAIS 038 Rev 2
Tractiebatterijen voor 2 wielen/ 3 wielenAIS 156
Cellen van tractiebatterijen
IS 16893 deel 2 en deel 3
Toepassingen voor Li-ion-accu'sIS 16046

Registratie voor Battery Waste Management

Het Ministerie van Milieu, Bossen en Klimaatverandering heeft een verordening uitgevaardigd met de titel “Battery Waste Management Rules, 2022” om een veilige en milieuvriendelijke recycling van oude batterijen in India te waarborgen. Deze regels vervangen de eerder geldende “Batteries (Management and Handling) Rules, 2001”.

De nieuwe regelgeving heeft betrekking op alle partijen die betrokken zijn bij de verwerking van afgedankte batterijen, waaronder fabrikanten, distributeurs, consumenten en faciliteiten.

De regelgeving is van toepassing op alle soorten batterijen, ongeacht hun chemische samenstelling, vorm, grootte, gewicht, materiaalsamenstelling en gebruik, met inbegrip van batterijen voor elektrische voertuigen, draagbare batterijen, autobatterijen en industriële batterijen.

Meer informatie is te vinden op onze pagina over Batterijafvalbeheer en EPR.

Geleidende wisselstroomoplaadsystemen voor elektrische voertuigen

AC-oplaadsystemen voor elektrische voertuigen moeten gecertificeerd zijn volgens de norm AIS-138 (deel 1). Deze norm is van toepassing op het opladen van elektrische wegvoertuigen met standaardwisselspanningen (volgens IS 12360/IEC 60038) tot 1000 V en op het leveren van elektrische energie voor aanvullende diensten in het voertuig, indien nodig, wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet.

Elektrische wegvoertuigen (EV’s) omvatten alle wegvoertuigen (2/3/4-wielers), met inbegrip van plug-in hybride wegvoertuigen (PHEV’s), die hun energie geheel of gedeeltelijk halen uit ingebouwde batterijen. Aspecten die aan bod komen zijn onder andere de karakteristieken en werkingsvoorwaarden van de voedingsapparatuur en de aansluiting op het voertuig, de elektrische veiligheid van operatoren en derden.

Douane-inklaring

Testproducten (batterijen etc.) moeten vaak worden geïmporteerd naar India voor het testen en valideren van producten. MPR ondersteunt het proces met betrekking tot inklaring en transport in India. MPR biedt adviesdiensten met betrekking tot eisen voor transport en import (product testen volgens UN 38.3, eisen volgens IMGD Code of IATA-DGR (ICAO-TI), classificatie van Li batterijen (UN 3480, UN3481). MPR treedt ook op als importeur voor import naar India.

MPR diensten

Your One-Stop Certification Solution.

Ons complete pakket voor productcertificeringen in India.

Verduidelijking van de relevante normen en informatie over de vereisten van de Indiase markt

Verduidelijking en selectie van het juiste testlaboratorium of de juiste testinstantie

Bepaling van de vereiste testmonsters

Organisatie van douaneafhandeling

Producttesten en ondersteuning tijdens de testen door de medewerkers van de fabrikant

Volledige organisatie van certificeringen (inclusief audit)

Advies over alle vragen met betrekking tot registraties en etiketteringsvoorschriften

Neem contact met ons op!

MPR India Certification – Betrouwbaar advies en implementatie van certificeringsprojecten wereldwijd.

Contact
T +49-69-2713769261